Om oss

Havbruksnæringen står ovenfor en mangel på omega-3 fettsyrer som brukes i fiskefôr. Dette er et økende problem for oppdrettsnæringen samtidig som etterspørselen etter oppdrettsfisk er voksende. Det vil snart ikke være nok omega-3 tilgjengelig for å dekke behovet, og havbruksnæringen ser etter alternative og bærekraftige kilder til omega-3 som kan brukes i fôr og sikre en videre vekst av norsk oppdrettsnæring.
CO2BIO AS kan bidra til å løse dette problemet, selskapets formål er produksjon av omega-3 rikt råstoff basert på alger.

Marine alger er den egentlige produsenten av all omega-3 i havet, og kan produseres effektivt på land ved fotosyntese med bruk av CO2 og sollys. Selskapet vil utnytte den rene CO2 som er fanget på Mongstad til noe nyttig istedenfor å slippe den ut igjen til luft. De største aktørene i havbruksnæringen er direkte involvert i prosjektet, forskningsmiljøer i Bergen samarbeider med andre nasjonale og internasjonale ekspertmiljøer.

CO2Bio AS sitt formål er å utvikle ny, lønnsom forretningsvirksomhet med utgangspunkt i tilgjengelig fanget CO2 på Mongstad. Konkret er første delmål å få etablert et nasjonalt pilotanlegg for produksjon av omega-3 rik biomasse basert på alger.

Etter pilotfasen på ca 5 år skal det foreligge grunnlagsdata som kan utløse etablering av storskalaproduksjon på Mongstad. Pilotanlegget er planlagt ferdigstilt i 2015, estimert kostnad er NOK 12 mill.

I juni 2014 bevilget Stortinget 6 Mkr til den nasjonale algepiloten, de øvrige bidragsyterne er Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF), Hordaland fylkeskommune og kommunene i Nordhordland. Mottaker er Universitetet i Bergen, UiB vil ha en sentral rolle i etableringen sammen med Uni Research AS og CO2Bio AS.

CO2BIO er også et innovasjonsnettverk bestående av aktører fra næringslivet og forskningsmiljøer. Nettverket er organisert som et selskap hvor Marine Harvest, Lerøy Seafood, Salmon Group, Grieg Seafood, EWOS, BTO og NHIL er aksjonærer.